In dit digitale tijdperk ondergaat ook de vertaalwereld belangrijke veranderingen. Onze processen worden afgestemd op de wijzigende vraag van klanten, vertaalsoftware wordt gesofisticeerder en machinevertaling zit in de lift. Bijgevolg delen we onze kennis van het werkveld graag met de academische wereld. We bouwen niet alleen bruggen maar integreren onze werelden ook. We hebben, net als de universiteiten, immers alleen maar voordeel bij een goede samenwerking. 

Elia Exchange

Sinds 2009 zijn we lid van ELIA, de European Language Industry Association. Onze manager werd in 2016 National Coordinator van Elia Exchange, een programma dat focust op integratie van de academische en professionele wereld door het opzetten van een transparant systeem waarin kennis gedeeld wordt en stages georganiseerd worden. Dankzij ELIA werden de goede contacten die we al langer hadden met enkele universiteiten nog versterkt. Voor stages werken we momenteel samen met Lille III, VUB, UGent, UAntwerpen en KUL Antwerpen en ontvangen we stagiairs in zowat al onze teams. We beperken ons stageaanbod bovendien niet tot taalkundigen; ook marketeers en HR studenten kunnen hier stage lopen. 

Geïnteresseerd in Elia Exchange? Registreer je hier: http://elia-exchange.org/

Elia Exchange

Gastlezingen

Daarnaast trekken we zelf ook naar de universiteiten om onze kennis te delen. Dat doen we onder meer door lezingen en studiedagen. Zo hebben we jaarlijks vaste gastdocenten aan KUL Antwerpen (Localisation summer school), UGent (postgraduaat CALM) en KUL (Japanologie). We integreren ook met de academische wereld; één van onze medewerkers is docent lokalisatie, een andere medewerker studeert artificial intelligence en zal een thesis rond machinevertaling of terminologie schrijven. We kijken verder ook uit naar een nieuwe versie van QA Distiller. Onze kwaliteitstool is nu al een vast onderdeel in het curriculum van meerdere universiteiten

CALM

De wisselwerking tussen de professionele en academische wereld is verrijkend. We leren bij over academisch onderzoek, delen onze professionele ervaringen en helpen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Alleen maar winnaars dus.         

Wil je stage lopen bij ons? Laat het ons weten: https://www.yamagata-europe.com/en-gb/jobs/internship-programme