Voor buitenstaanders is de kunst van het vertalen soms in nevelen gehuld. Als u een marketing manager of customer service manager bent, dan heeft u zich waarschijnlijk al de volgende vragen gesteld: Hoe kan ik erop vertrouwen dat mijn technische vertaling accuraat zal zijn? Zullen mijn vertalers de correcte terminologie gebruiken? Hoe zorgt mijn vertaalbureau voor consistentie tussen de verschillende documenten? En hoe haal ik voordeel uit documenten die we al eens eerder vertaald hebben? De rode draad doorheen al die vragen is het vertaalgeheugen: een ware goudmijn voor uw bedrijf. 

We zijn nog niet op het punt gekomen waarop technologie het heeft overgenomen van de menselijke vertaler. Maar we staan wel toe dat technologie ons af en toe een handje helpt. Eén voorbeeld daarvan is het vertaalgeheugen: dat is in wezen een database met paren van woordreeksen of zinnen van de bron- en doeltaal. Het vertaalgeheugen wordt doorgaans door technische vertaalbureaus gebruikt om hen te helpen bij het technische vertaalwerk en om het consistenter te maken.

Maar dit heb ik al eens vertaald

Hoe werkt een vertaalgeheugen precies?

Een vertaalgeheugen bevat text strings (zgn. segmenten) in de bron- en doeltaal, aangevuld met bijkomende informatie, zoals een tijdsaanduiding of een verwijzing naar de vertaler. Tijdens de vertaling wordt de database voortdurend afgecheckt op segmenten die al eens eerder vertaald werden en die dus hergebruikt kunnen worden. 

Laat ons eens aannemen dat uw bedrijf door security systems produceert en dat verschillende technische handleidingen deze terminologie gebruiken. De eerste keer dat een vertaler het segment Introduction to door security systems aantreft, zal het toegevoegd worden aan het vertaalgeheugen. Daarna, wanneer het vertaalgeheugen die exacte combinatie opnieuw vindt, zal de vertaling worden hergebruikt en zal de vertaler enkel maar een double check moeten doen op correctheid. Dat noemen we een exact match.

Maar de match tussen een nieuwe en een eerder vertaalde tekst is niet altijd 100%. In dat geval gaat het over een fuzzy match. Laten we aannemen dat de vertaler nu het segment Introduction to door security solutions aantreft. Zoals u kunt merken is dat bijna dezelfde combinatie als de eerder gevonden combinatie. Alleen het woord solutions is anders. In dat geval moet de vertaler niet meer de hele text string vertalen. Het vertaalgeheugen zal duidelijk de verschillen tussen de twee combinaties aangeven en de vertaler moet enkel nog editeren waar nodig. 

Gebruikt uw technisch vertaalbureau een vertaalgeheugen?

Dat zou eigenlijk wel moeten. Want er zijn alleen maar voordelen aan het gebruik van een vertaalgeheugen, zowel voor de vertaler als voor u, de eindklant. 

Dit zijn de voordelen in een notendop:

  • Snelheid: Een vertaalgeheugen laat een technische vertaler toe om veel sneller te werken.
  • Consistentie en kwaliteit: Een vertaalgeheugen draagt bij aan de consistentie en kwaliteit van uw vertalingen, en zorgt ervoor dat uw documenten altijd voldoen aan uw brand standards, zelfs wanneer meerdere vertalers zich met uw documenten bezig houden.
  • Kost: Een vertaalgeheugen laat uw vertaalbureau toe om de vertaalkost heel precies op voorhand te berekenen op basis van de gelijkenis met vorige vertalingen. Tekst die kan hergebruikt worden vanuit eerdere vertalingen is uiteraard goedkoper.

Het vertaalgeheugen: wat onthouden we?

Met een vertaalgeheugen werken heeft alleen maar voordelen. Maar wat betekent dat nu precies voor u, de eindklant?

Het opbouwen van een vertaalgeheugen is in de eerste plaats een gezamenlijke inspanning van de klant en het vertaalbureau. Daarom ook moedigen wij graag onze klanten aan om commentaar te leveren op de vertalingen die in het vertaalgeheugen opgeslagen zitten en om die te corrigeren waar nodig. Zo bouwen we voortdurend aan de kwaliteit van de database.  

Een vertaalgeheugen blijft steeds eigendom van de klant en kan altijd opgevraagd worden als die overweegt om van vertaalbureau te veranderen. Toch loont het om te blijven hangen bij het technische vertaalbureau waar u op vertrouwt, want een langetermijnrelatie maakt het mogelijk om de kwaliteit van het vertaalgeheugen steeds te verbeteren. Hoe groter het vertaalgeheugen, hoe meer matches u hoogstwaarschijnlijk zult hebben, en dus hoe lager uw vertaalkost zal zijn.

Heeft u vragen over uw vertaalgeheugen? Laat het ons weten.

Heeft u nood aan technische vertalingen? Vraag dan nu een offerte en verwacht uw antwoord binnen de drie uur.