Op 23 maart 2017 zal Yamagata Europe deelnemen aan het eerste Belgische Elia Exchange (EE) Forum. Het event heeft plaats aan de Universiteit Antwerpen. Elia Exchange is een initiatief dat de kloof tussen de academische wereld en de industrie probeert te dichten. Present op het Forum in Antwerpen is Geert Benoit, CEO van Yamagata Europe.

Elia Exchange (EE) is een programma van Elia (European Language Industry Association) dat de kloof tussen de academische wereld en de industrie probeert te dichten ten voordele van de (ver)taalindustrie. EE wil vooral betere kansen creëren voor studenten van vertaalopleidingen om eerste ervaringen op te doen onder de vorm van kwaliteitsvolle stages. Het EE-initiatief vormt ook een connectie met academische instellingen die hogere opleidingen organiseren voor de taalindustrie.

Daarnaast staat EE ten dienste van taalbedrijven, en helpt het die bedrijven om meer geschikt personeel te vinden dat zich snel kan aanpassen aan de noden van de industrie.

De kloof tussen de academische en zakelijke wereld

In sommige gevallen is er wel degelijk een kloof tussen wat op universiteiten wordt onderwezen en waar de taalindustrie nood aan heeft op het vlak van professionele vaardigheden en talent. Meer in het bijzonder is het voor universiteiten een voortdurende taak om de juiste balans te vinden tussen theoretisch onderwijs en praktische kennis die onmiddellijk op de werkvloer kan worden ingezet.

School

Stages zijn een manier om onze toekomstige taalprofessionals in de realiteit van het bedrijfsleven onder te dompelen en ze praktijkervaring te laten opdoen in bedrijven. Ook hier kan het moeilijk zijn om volledig aan de verwachtingen van zowel de stagiair als het gastbedrijf te voldoen. Gelukkig lijkt er een positieve trend bezig bij bedrijven die verhoogde inspanningen leveren om studenten te voorzien van langere en meer kwalitatieve stages, die bovendien meer praktisch georiënteerd zijn.

Relaties uitbouwen

EE werkt voortdurend aan het verbeteren van de relaties tussen de academische en de zakelijke wereld, want het is ervan overtuigd dat beide elkaar nodig hebben voor wederzijds voordeel.

EE maakt gebruik van drie mechanismen die de onderlinge relatie bevorderen:

  • De EE Database begunstigt stages en matcht de interesses en loopbaanplanning  van studenten met stagemogelijkheden bij taaldienstverleners.
  • Lokale EE forums promoten de samenwerking en dialoog tussen de lokale industrie, waaronder academische instellingen en taaldienstverleners.
  • De EE-intentieverklaring (Memorandum of Understanding) is de ruggengraat van de Elia Exchange stages en zorgt ervoor dat taaldienstverleners ‘best practices’ toepassen en studenten een waardevolle werkervaring aanbieden.

Yamagata Europe op het EE Forum 2017

Als lid van Elia Exchange kijkt Yamagata Europe alvast uit naar het EE Forum in Antwerpen. Wij zijn er een van de vijf taaldienstverleners en worden vergezeld door leden van vijf verschillende universiteiten. Het programma bestaat uit korte lezingen door een MT specialist en docenten van drie verschillende universiteiten.

Als u meer wilt weten over de programma's van deze forums, neem dan gerust contact op met de nationale Elia coördinator van uw land. Ook voor meer informatie over toekomstige Elia Exchange events kunt u terecht op www.elia-exchange.org.