Met de komst van GDPR in mei 2018 lijkt het erop dat privacy serieuzer wordt genomen. GDPR dwingt niet alleen vertalers en andere bedrijven om na te denken over de manier waarop zij gegevens verzamelen, maar verplicht hen ook om hun gegevens te beschermen en tijdig te rapporteren over mogelijk ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens. De vraag die de meeste mensen zich vandaag stellen is: zijn we klaar voor GDPR? Wij kunnen jou alvast verzekeren dat Yamagata Europe er klaar voor is.

Met de GDPR of General Data Protection Regulation willen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie versterken en uniformiseren. GDPR zal van kracht zijn vanaf 25 mei 2018.

Wat doet GDPR voor jou?

GDPR geeft EU-burgers meer controle over persoonsgegevens die door bedrijven worden verwerkt. Kortom: GDPR gaat over het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, het recht om te worden vergeten, het recht om de verwerking te beperken, gegevensoverdraagbaarheid en – last but not least – over het recht om bezwaar aan te tekenen.

Het betekent onder meer dat:

  • Bedrijven mensen op een transparante manier moeten informeren over hoe zij persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.
  • Bedrijven in staat moeten zijn om een kopie van de data te verstrekken wanneer mensen erom vragen.
  • Bedrijven in staat moeten zijn om persoonlijke informatie te corrigeren en te verwijderen wanneer daarom wordt gevraagd.
  • Bedrijven binnen 72 uur moeten rapporteren over datalekken.
  • Mensen hun persoonlijke gegevens van het ene bedrijf naar het andere moeten kunnen overbrengen.

Het recht om te worden vergeten

Bij Yamagata Europe vinden we GDPR een goede zaak. Mensen maken zich immers zorgen over het gebruik van hun persoonsgegevens en hebben dan ook het recht om te worden vergeten. In een enquête uitgevoerd door marketingsoftwarebedrijf HubSpot, was 81% van de respondenten het ermee eens dat wetten over persoonsgegevens een goede zaak zijn. Na een specifieke beschrijving van GDPR was 90% het erover eens dat de in GDPR vervatte beginselen goed waren voor consumenten. Uit de HubSpot-enquête bleek ook dat 59% van de Europese consumenten een bedrijf zelfs zou vragen om hun gegevens en geschiedenis volledig uit hun databases te verwijderen.

Yamagata Europe en GDPR

Bij Yamagata Europe zijn we altijd al begaan geweest over de privacy van onze klanten, partners en leveranciers. Maar nu GDPR meer aandacht krijgt, vinden we het een goed idee om nog eens expliciet te belichten hoe wij volledige controle en veiligheid van jouw persoonlijke gegevens willen garanderen.

  1. De vertaalportaal van Yamagata Europe is een veilige, servergebaseerde omgeving waar onze vertalers in kunnen werken en waar ze hun persoonlijke gegevens in alle veiligheid kunnen beheren.
  2. Al onze freelance vertalers hebben een geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement - NDA) ondertekend, waarin ook het verantwoordelijk gebruik van vertrouwelijke gegevens is opgenomen.
  3. We besteden aandacht aan het minimaliseren van gegevens en zorgen ervoor dat we slechts zoveel gegevens verzamelen als nodig is om een bepaalde taak met succes uit te voeren.
  4. Wij denken na over rechtenbeheer en houden goed in de gaten wie toegang heeft tot welke informatie binnen onze organisatie, zowel in onze systemen als in onze processen.
  5. We communiceren duidelijk wat er gebeurt met de gegevens die we verzamelen op onze website, in onze nieuwsbrieven of via andere communicatiemiddelen.

GDPR: een opportuniteit voor vertaalbedrijven

Veel bedrijven nemen de privacy van hun klanten en partners serieus en voldoen al tot op zekere hoogte aan GDPR. Bij Yamagata Europe gaan we zorgvuldig om met al onze klantengegevens en werken we in de geest van de internationale information security standaard ISO27001, waaraan ons Japanse moederbedrijf al voldoet.

Met de volledige naleving van GDPR is wat werk gemoeid, maar toch beschouwen wij GDPR liever als een opportuniteit. Enerzijds biedt GDPR een duidelijk kader om in samen te werken voor bedrijven in heel Europa. Voor klanten, partners en leveranciers biedt een GDPR-conform vertaalbureau de zekerheid dat hun persoonlijke gegevens op een verantwoorde manier worden verwerkt.

Heb jij vragen over de manier waarop Yamagata Europe met jouw persoonlijke gegevens omgaat? Neem gerust contact met ons op. We geven je graag alle nodige toelichting.