Preklad

Technické preklady

Technické preklady

Rýchle a profesionálne technické preklady do 65 jazykov

Preklady obchodných materiálov

Preklady obchodných materiálov

Preklady obchodných materiálov, ktoré oslovia vaše cieľové publikum v materinskom jazyku

Audiovizuálna podpora

Audiovizuálna podpora

Zabezpečujeme preklad hovoreného a písaného obsahu elektronických školení do 65 jazykov, prispôsobený kultúre a miestnym zvykom cieľového publika

Strojový preklad

Strojový preklad

Strojový preklad veľkých objemov v krátkom čase